English Brochure

Namaste India

Namasté-India biedt praktische hulp en ontwikkelingskansen in het armste deel van India, van mens tot mens. Wij nodigen u uit om ook deel te gaan nemen aan de bestaande donateursgroep. Uw financiële bijdrage gaat voor 100% naar de uitgekozen projecten in India. De resultaten daar spreken voor zich.

 

Wij ondersteunen kleinschalige, concrete, toetsbare projecten op het platteland in Centraal India (omgeving Jabalpur). Juist hier is de ergste armoede te vinden. Hier leven de "poorest of the poor". Een ander aspect van onze doelstelling is dat wij onze hulp het liefst in een structurele vorm willen aanbieden; dat wil zeggen dat we streven naar blijvende oplossingen voor de problemen die we aanpakken.

 

Dé voorwaarde voor onze vorm van hulp geven is de aanwezigheid van een goede lokale organisatie die de hulp kan uitvoeren en die ook continuïteit biedt. Deze organisatie heet Jabalpur Diocese Social Service Society (JDSSS). Projectaanvragen komen van JDSSS of vanuit hun missieposten. Ze worden getoetst op het belang voor de bevolking, de organisatie van de hulp en de financiële onderbouwing. Via contacten per brief en e-mail en de bezoeken ter plaatse volgen wij de uitvoering en de bereikte resultaten. Zij op hun beurt voelen zich erg gesteund door onze aanpak.